Tvrtka Park d.o.o., javno je poduzeće za obavljanje komunalnih djelatnosti. Osnovano je 1986. godine i jedini osnivač društva je Grad Buzet.

Predmet poslovanja djelatnosti:
•prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada
•održavanje javnih površina
•održavanje čistoće javnih površina
•održavanje nerazvrstanih cesta
•održavanje groblja
•pružanje pogrebnih usluga
•održavanje, upravljanje i naplata parkiranja
•tržnica na malo, prijevoz materijala i ostalo.

Naši odjeli:
•Tehničko-ekološki odjel (voditelj Nebojša Marmilić, 0916662456)
•Odjel operative (voditelj Dragan Klarić, 0915040599)
•Odjel računovodstva i financija (voditelj Gabrijela Černeka, 0914662456)
•Uprava-1 član (direktorica Ervina Šurković Kisiček, 0912729704)

Radno vrijeme tvrtke: Pon - Pet 07.00-15.00 sati, Uto 07.00-16.00 sati.
Radno vrijeme odlagališta: Pon - Pet 08.00-15.00 sati, Subota 08.00-13.00 sati.

Radno vrijeme za rad sa strankama: Pon, Sri, Čet 07.30-10.30 sati, Uto 13.00-16.00 sati, Petak - ne radimo sa strankama.

Nadzorni odbor:
•Edit Rupena, predsjednica (0911835477)
•Mauro Merlić, zamjenik predsjednika (098468735)
•Kristijan Jermaniš, član (098210293)
•Damir Blažević, član (0959049378)
•Darko Klarić, član (0915342759)

Vizija

•Odgajanje novih generacija u cilju budućeg skladnog djelovanja s okolinom, zadovoljenje korisnika naših usluga te zadovoljstvo samih djelatnika poduzeća.
•Pružanje izvrsne usluge kako bi zadovoljili potrebe naših građana na obostrano zadovoljstvo.
•U interakciji s našim Gradom i građanima učinit Grad Buzet lijepšim i zdravijim za život.
•Postati poduzeće koje će svojim radom i pružanjem usluga u skladu s svojim mogućnostima, a ne samo u okviru svojih djelatnosti postati prepoznatljivo kao društveno odgovorno, te doseći zavidnu razinu na području Istre, a i Hrvatske.

Misija

•U suradnji s osnivačem, u okviru prenesenih ovlasti i djelovanja, osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti-gospodarenje komunalnim otpadom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina, održavanje tržnice na malo, održavanje groblja, pružanje pogrebnih usluga,održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih povjerenih nam poslova i aktivnosti.
•Uspostaviti kvalitetnu interaktivnu komunikaciju sa sadašnjim i potencijalnim korisnicima naših usluga, djelatnicima poduzeća, lokalnoj zajednici i široj javnosti.
•Zadovoljiti potrebe građana i šire javnosti kvalitetnim pružanjem komunalnih i drugih usluga koje naše poduzeće pruža u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima.
•Primjenjivati ekološki prihvatljive tehnologije i procese kojima će se poboljšati kvaliteta pružanja usluga te smanjiti nepovoljne utjecaje na okoliš , a samim time i utjecati na kvalitetniji i zdraviji život.
•Stalno osposobljavanje poslovodstva i zaposlenika u cilju razvijanja stručnosti .
•Probuditi ekološku osvještenost kod građana i šire javnosti.
•Postati poznata buzetska tvrtka koja pored zadanih djelatnosti brine o svim građanima putem poticanja i uključivanja u razne ekološko-humanitarne projekte i akcije, manifestacije i sl.