Sprječavanje sukoba interesa (Zakon o javnoj nabavi)

Temeljem članka 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Park odvodnja d.o.o. objavljuje da sukladno članku 76. Zakona o javnoj nabavi ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

  • PARK d.o.o., Buzet, Sveti Ivan 12/1
  • BLOCKCODE STUDIO j.d.o.o., Rijeka, Drage Gervaisa 70
  • GARD – SIGURNOST d.o.o., Labin, Prilaz Vetva 14
  • ACQUAFOR, obrt za vodoinstalaciju, vl. Damir Fornasar, Buzet, Sv. Ivan Dol 13
    Veličina fonta
    Kontrast