Sprječavanje sukoba interesa (Zakon o javnoj nabavi)

Temeljem članka 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Park odvodnja d.o.o. objavljuju da sukladno članku 76. Zakona o javnoj nabavi ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

  • FIN.RA. USLUGE d.o.o., Sjeverna ulica 3/5, Buzet
  • OPG JERMANIŠ, vl. Ivan Jermaniš, Kjeka 10, Buzet.
  • GARD – SIGURNOST d.o.o., Prilaz Vetva 14, Labin
  • E&D trade d.o.o., Sjeverna ulica 3/4, Buzet