Mobilno reciklažno dvorište

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21) jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati odvojeno sakupljanje otpada putem reciklažnog dvorišta i putem mobilnog reciklažnog dvorišta za udaljenija naselja.

Mobilno reciklažno dvorište postavlja se na predviđenim lokacijama u pojedinim naseljima sukladno Planu odvoza otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Planom je predviđeno da se na svakoj lokaciji mobilno reciklažno dvorište postavi  u periodu od 5 radnih dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju.

Radno vrijeme:
PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA I PETAK – od 09:00 do 15:00 sati
ČETVRTAK – od 12:00 do 17:00 sati

U navedenim terminima korisnici usluge iz kategorije kućanstva mogu u mobilnom reciklažnom dvorištu bez naknade predati otpad u količinama koje mogu nastati u jednom kućanstvu tijekom kalendarske godine. 

Mobilnim reciklažnim dvorištem sakupljaju se slijedeće vrste otpada:

 • papir i karton
 • plastična i metalna ambalaža
 • staklena ambalaža
 • problematični otpad (ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari i sl., otapala, kiseline, lužine, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinte, ljepila, smole, motorna ulja, fluorescentne i štedne žarulje, toneri, posude pod tlakom – sprejevi i dr.)
 • odjeća i tekstil
 • jestiva ulja i masti
 • manji kućanski aparati (mikrovalna, radio, glazbena linija, mikser, sušilo za kosu i sl.)
 • manji alati (bušilica, brusilica i sl.).

Korisnicima iz kategorije kućanstvo na raspolaganju je i reciklažno dvorište »Griža« na kojem mogu besplatno zbrinuti predmetni otpad u količinama koje mogu nastati u jednom kućanstvu tijekom kalendarske godine. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je: ponedjeljak-petak od 08:00 do 15:00 sati, subotom 08:00 – 13:00 sati, nedjeljom i praznikom zatvoreno.

Plan odvoza otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta na području grada Buzeta i općine Lanišće objavljen je naslovnici internet stranice.

  Veličina fonta
  Kontrast