Uprava i nadzor društva

Skupština Društva

Skupštinu čini Grad Buzet koji je 100%-tni vlasnik i jedini osnivač Društva, a predstavlja ga Gradonačelnik.

Skupština Društva odlučuje o:

 • Financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka
 • Srednjoročnim planovima razvoja
 • Ulaganjima u druga društva
 • Zaduživanje Društva za kredite i druga sredstva
 • Izboru i opozivu članova Nadzornog odbora
 • Imenovanju i opozivu Uprave (direktora)
 • Izmjeni Društvenog ugovora
 • Prestanku rada Društva
 • Statusnim promjenama Društva
 • Promjeni i dopuni djelatnosti Društva
 • Promjeni tvrtke i sjedišta Društva i dr.

Uprava Društva

Poslove društva vodi Uprava društva koja se sastoji od jednog člana – direktora. Uprava vodi poslove Društva, organizira i upravlja procesom rada Društva na vlastitu odgovornost, te zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Temeljem Društvenog ugovora za trgovačko društvo PARK d.o.o. Buzet, jedini član uprave Društva je direktorica Ervina Š. Kisiček, dipl. ing.

E-mail: ervina.kisicek@park.hr

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova. Četiri člana bira i imenuje Skupština dok je peti član, sukladno Zakonu o radu, imenovan od strane zaposlenika Društva.

Nadzorni odbor čine :

 • Nives Jakac, predsjednica
 • Dubravka Črnac Dujanić, zamjenica predsjednice
 • Elena Jerman, članica
 • Nenad Šćulac, član
 • Darko Klarić, član

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad poslovanjem Društva, donosi godišnji program rada, poslovanja i razvoja, daje suglasnost na opće akte i odluke koje donosi Uprava Društva, odlučuje o prodajnim cijenama komunalnih i drugih usluga, odlučuje o zaduživanju Društva za kredite i druga sredstva, raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima koja mu Skupština daje u nadležnost i dr.

  Veličina fonta
  Kontrast