Nabava specijalnog komunalnog vozila

NAZIV PROJEKTA

Nabava specijalnog komunalnog vozila

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta „Nabava specijalnog komunalnog vozila” je doprinijeti daljnjem povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u Gradu Buzetu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačnom smanjenju količine otpada koji se odlaže na  odlagalište. Taj će cilj biti dostignut daljnjim širenjem implementacije sustava odvojenog prikupljanja papira i kartona te plastične i metalne ambalaže direktno od domaćinstava (od vrata do vrata), a posebice nabavkom novog vozila kojim će se pokriti povećanje potreba za organizacijom dodatnih odvoza za ukupno 200 korisnika u ruralnoj zoni.

SVRHA PROJEKTA

Svrha projekta je „podizanje kapaciteta“ trgovačkog društva PARK d.o.o. da provede proširenje sustava odvojenog prikupljanja otpada, gdje se planira u potpunosti implementirati sustav prikupljanja svih vrsta otpada direktno od domaćinstava (od vrata do vrata) na području Grada Buzeta.

OVAJ CILJ POSTIĆI ĆE SE KROZ SLIJEDEĆE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

  1. Nabava novog specijalnog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada sa nadogradnjom volumena 10m3
  2. Aktivnosti informiranja i vidljivosti
  3. Administracija i upravljanje projektnim ciklusom

CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI PROJEKTA

Domaćinstva i privredni subjekti na području Grada Buzeta i Općine Lanišće.

REZULTATI PROJEKTA

  1. „Podizanje kapaciteta“ trgovačkog društva PARK d.o.o. i implementacija sustava odvojenog prikupljanja otpada „od vrata do vrata“
  2. Povećanje količina odvojeno prikupljenog otpada
  3. Podizanje svijesti građana o važnosti odvojenog prikupljanja otpada

PROJEKTNI TIM

Ervina Šurković-Kisiček, voditeljica projekta, član uprave – direktorica
Gabrijela Černeka, članica tima za financije, voditelj financijsko-računovodstvenog odjela
Nebojša Marmilić, član tima za javnu nabavu, voditelj tehničko-ekološkog odjela

UKUPNI IZNOS PROJEKTA: 1.152.865,40 HRK
IZNOS EU POTPORE: 979.935,58 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Od 04. veljače 2021. do 04. listopada 2022. godine

www.strukturnifondovi.hr
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/atlas/programmes/2014-2020/croatia/2014hr16m1op001

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

Promotivni informativni letak

Promotivni plakat

Promidžbena radio poruka

    Veličina fonta
    Kontrast