Komunalne djelatnosti

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a vezano uz način financiranja, komunalne djelatnosti koje obavljamo jesu:
01
Komunalne djelatnosti za održavanje komunalne infrastrukture (financirane namjenskim proračunskim sredstvima JLS-a):
 • Održavanje čistoće javnih površina (čišćenje javnih površina, ručno i strojno čišćenje, pometanje, postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i ostalo).
 • Održavanje javnih i zelenih površina (održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova, dječjih igrališta, prigodna dekoracija grada za praznike i manifestacije i ostalo).
 • Održavanje groblja (održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja).
 • Održavanje nerazvrstanih cesta (održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima – redovito održavanje, kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa – izvanredno održavanje, a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta).
02
Uslužne komunalne djelatnosti (financirane iz cijene usluge – direktno korisnici):
 • Usluge javnih tržnica na malo (upravljanje i održavanje prostora na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojima se u skladu sa tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima).
 • „Stara“ buzetska tržnica na lokaciji pored Trga Fontana, te poznati buzetski “samanj” na lokaciji tzv. Mašimove škuje koji se održava prvi petak i treći četvrtak u mjesecu, osim ako taj dan nije praznik.
 • Usluge parkiranja na javnim površinama (upravljanje tim površinama, njihovo održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi) u starogradskoj jezgri Buzet i naselju Hum.
 • Usluge ukopa pokojnika (ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima).

Gospodarenje komunalnim otpadom nije komunalna djelatnost u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu od 2013. godine kada je donesen Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

Jednako tako, donošenjem Zakona o pogrebničkim djelatnostima 2015. godine, u komunalne djelatnosti ne ubrajaju se pogrebničke djelatnosti (preuzimanje i prijevoz pokojnika, organizacija sprovoda, prodaja pogrebne opreme, tiskanje osmrtnica, prodaja cvijeća i svijeća i sl.).

  Veličina fonta
  Kontrast