Odvojeno prikupljanje otpada

Koliko god se trudili smanjiti količinu proizvedenog otpada, nešto uvijek ostane iza nas nakon svakodnevnih aktivnosti. Otpad koji se može reciklirati trebamo odvojeno prikupljati već u našim domovima. Za to smo osigurali spremnike za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada koji se nalaze na lokacijama zelenih otoka ili ih korisnici u pojedinim naseljima koriste na kućnom pragu. Putem namjenskih spremnika odvojeno se prikuplja  papir i karton, plastična i metalna ambalaža, staklena ambalaža, tekstil i otpadne baterije.

    Veličina fonta
    Kontrast