Misija i vizija

Naša misija

 • U suradnji s osnivačem, u okviru prenesenih ovlasti i djelovanja, osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti – gospodarenje komunalnim otpadom, održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina, održavanje tržnice na malo, održavanje groblja, pružanje pogrebnih usluga, održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih povjerenih nam poslova i aktivnosti.
 • Uspostaviti kvalitetnu interaktivnu komunikaciju sa sadašnjim i potencijalnim korisnicima naših usluga, djelatnicima Društva, lokalnoj zajednici i široj javnosti.
 • Zadovoljiti potrebe građana i šire javnosti kvalitetnim pružanjem komunalnih i drugih usluga koje naše Društvo pruža u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima.
 • Primjenjivati ekološki prihvatljive tehnologije i procese kojima će se poboljšati kvaliteta pružanja usluga te smanjiti nepovoljne utjecaje na okoliš, a samim time i utjecati na kvalitetniji i zdraviji život.
 • Stalno osposobljavanje djelatnika u cilju razvijanja stručnosti.
 • Probuditi ekološku osviještenost kod građana i šire javnosti.
 • Postati poznata buzetska tvrtka koja pored zadanih djelatnosti brine o svim građanima putem poticanja i uključivanja u razne ekološko-humanitarne projekte i akcije, manifestacije i sl.

Naša vizija

 • Odgajanje novih generacija u cilju budućeg skladnog djelovanja s okolinom, zadovoljenje korisnika naših usluga te zadovoljstvo samih djelatnika Društva.
 • Pružanje izvrsne usluge kako bi zadovoljili potrebe naših građana na obostrano zadovoljstvo.
 • U interakciji s našim Gradom i građanima učinit grad Buzet ljepšim i zdravijim za život.
 • Postati Društvo koje će svojim radom i pružanjem usluga u skladu sa svojim mogućnostima, a ne samo u okviru svojih djelatnosti, postati prepoznatljivo kao društveno odgovorno te doseći zavidnu razinu na području Istre, a i Hrvatske.
  Veličina fonta
  Kontrast