Reciklažno dvorište “Griža”

Radno vrijeme:
r
adnim danom 08:00 – 15:00 sati,
subota 08:00 – 13:00 sati

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen isključivo građanima grada Buzeta i općine Lanišće (korisnicima usluge Park d.o.o.) za potrebe odvojenog prikupljanja i privremenog skladištenja manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva. Pravilnim odvajanjem i odlaganjem otpada brinemo o zaštiti okoliša, potičemo razvoj kružne ekonomije i ponovnu uporabu.

Reciklažno dvorište nalazi se na lokaciji za gospodarenje otpadom „Griža“ u Buzetu, Naselje Franečići 141. U njemu se ne vrši nikakva dodatna prerada otpada već je jedina funkcija odvojeno skupljanje korisnog i problematičnog otpada do njegove predaje ovlaštenim tvrtkama na daljnje zbrinjavanje.

Reciklažno dvorište opremljeno je namjenskim spremnicima i boksevima za privremeno skladištenje različitih vrsta otpada. Građani koji dovezu otpad, javljaju se radniku na ulazu u reciklažno dvorište koji upisuje njihove podatke i vrstu otpada, te ih upućuje na mjesto odlaganja.

 

Građani imaju mogućnost besplatnog zbrinjavanja raznih vrsta otpada u količinama koje mogu nastati u jednom kućanstvu tijekom kalendarske godine, kao što su:

 • papir i karton
 • papirna, kartonska, plastična, metalna, staklena i višeslojna ambalaža
 • metali
 • problematični otpad (ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari i sl., otapala, kiseline, lužine, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinte, ljepila, smole, motorna ulja, fluorescentne i štedne žarulje, toneri, posude pod tlakom – sprejevi i dr.)
 • odjeća i tekstil
 • jestiva ulja i masti
 • električni i elektronički otpad
 • zeleni otpad
 • otpadne gume

U reciklažnom dvorištu zbrinjava se i:

 • glomazni otpad (bez naknade u najvećoj količini do 1m³ odnosno 300 kg tijekom kalendarske godine. Iznad navedene količine plaća se naknada sukladno cjeniku).
 • građevinski otpad (bez naknade za otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje građani sami obavljaju u ukupnoj količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci. Iznad navedene količine plaća se naknada sukladno cjeniku).
  Veličina fonta
  Kontrast