Izjava o pristupačnosti

Pristupačnost na stranici park.hr

Na stranici  park.hr dostupan je WP Accessibility plugin koji omogućava stranici park.hr poboljšati usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1).

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti stranice park.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje na desnoj strani stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti odaberite opciju koja vam najbolje odgovara.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Park d.o.o. i Park odvodnja d.o.o. nastoje svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija park.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Implementacijom CMS platforme ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • Neke datoteke nisu dostupne u strojno čitljivom obliku
  • Dio banera na naslovnici iz tehničkih razloga nije čitljiv u čitačima zaslona
  • Dio objavljenih slika ne posjeduje tekstualni opis (alt tekst)
  • Pojedini linkovi nemaju tekstualni opis.

Podizanje razine pristupačnosti

Park d.o.o. i Park odvodnja d.o.o. će kontinuirano provoditi korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Mrežne stranice Park d.o.o. i Park odvodnja d.o.o. optimizirane su za novije generacije internet preglednika:

Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera

Ovisno o pregledniku i vrsti pomoćne tehnologije, može doći do manjih odstupanja u prikazu stranice.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 02. ožujka 2021. godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice park.hr korisnici mogu uputiti:

E-poštom: info@park.hr
Telefonom: +385 (52) 662 456
Poštom: Sveti Ivan 12/1, 52420 Buzet, Hrvatska

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

    Veličina fonta
    Kontrast