Javna nabava – park odvodnja

Sprječavanje sukoba interesa (Zakon o javnoj nabavi)

Temeljem članka 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Park odvodnja d.o.o. objavljuju da sukladno članku 76. Zakona o javnoj nabavi ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 • FIN.RA. USLUGE d.o.o., Sjeverna ulica 3/5, Buzet
 • OPG JERMANIŠ, vl. Ivan Jermaniš, Kjeka 10, Buzet.
 • GARD – SIGURNOST d.o.o., Prilaz Vetva 14, Labin
 • E&D trade d.o.o., Sjeverna ulica 3/4, Buzet

Nabave

 1. PARK ODVODNJA d.o.o., EV. BROJ 01/19, PREDMET NABAVE: OPSKRBA EL. ENERGIJOM ZA 2019. GODINU

  Datum objave poziva za dostavu ponuda: 12.11.2018.g.

  Rok za dostavu ponuda: 21.11.2018.g.

  Poziv za dostavu ponuda

  Odluka o odabiru

 1. PARK ODVODNJA d.o.o., PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE: REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DIJELA VODOVODNE MREŽE I JAVNE ODVODNJE U STAROGRADSKOJ JEZGRI GRADA BUZETA (DIONICA MALA VRATA - KULA)
 1. PARK ODVODNJA d.o.o., EV. BROJ 02/17, PREDMET NABAVE: NABAVA SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA PRAŽNJENJE SADRŽAJA SEPTIČKIH JAMA TZV. "FEKALIJER"

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - nabava specijalnog komunalnog vozila za pražnjenje sadržaja septičkih jama tzv. "fekalijer"

  Datum objave poziva na nadmetanje: 14.09.2017.g.

  Rok za dostavu ponuda: 22.09.2017.g.

  Poziv za dostavu ponuda

  Odgovor na upit 18.09.2017.

  Odluka o odabiru

 1. PARK ODVODNJA d.o.o., EV. BROJ BN 01/17, PREDMET NABAVE: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA 2017.g.

  Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave roba bagatelne vrijednosti - opskrba električnom energijom za 2017. godinu.

  Datum objave poziva na nadmetanje: 21.11.2016.g.

  Rok za dostavu ponuda: 05.12.2016.g. u 9:00 sati

  Dokumentacija za nadmetanje

  Obavijest o odabiru

 1. PARK ODVODNJA d.o.o., EV. BROJ BN 02/16, PREDMET NABAVE: SANACIJA DIJELA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U NASELJU SV. IVAN

  Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave roba bagatelne vrijednosti - sanacija dijela sustava javne odvodnje u naselju Sv. Ivan

  Datum objave poziva na nadmetanje: 22.09.2016.g.

  Rok za dostavu ponuda: 30.09.2016.g. u 9:00 sati

  Dokumentacija za nadmetanje

  Troškovnik

  Obavijest o odabiru

 1. PARK ODVODNJA d.o.o., EV. BROJ BN 01/16, PREDMET NABAVE: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA 2016.g.

  Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave roba bagatelne vrijednosti - opskrba električnom energijom za 2016. godinu.

  Datum objave poziva na nadmetanje: 04.12.2015.g.

  Rok za dostavu ponuda: 11.12.2015.g. do 9:00 sati

  Dokumentacija za nadmetanje

  Obavijest o odabiru

  Veličina fonta
  Kontrast