Park d.o.o. – O nama

Trgovačko društvo PARK d.o.o. posluje više od trideset godina, a temelji društva postavljeni su 1986. godine kada je Skupština Općine Buzet odlukom osnovala „Komunalnu radnu organizacija Park“. Danas puni naziv društva glasi: PARK d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Buzet, a nalazi se u 100%-tnom vlasništvu Grada Buzeta koji je i jedini osnivač Društva.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, tijela društva sačinjavaju: Skupština (čini ju osnivač Grad Buzet kojeg predstavlja Gradonačelnik), Nadzorni odbor sa pet članova kojeg bira i imenuje Skupština (od čega sukladno Zakonu o radu jednog člana biraju zaposlenici), te Uprava društva sa jednim članom.

Temeljni osnivački akt Društva je „Izjava o osnivanju trgovačkog društva PARK d.o.o. Buzet“, a među najvažnijim izmjenama i dopunama iste je brisanje djelatnosti javne odvodnje iz predmeta poslovanja krajem 2013. godine radi usklađenja sa zakonskom regulativom.

Temeljni kapital društva nepromijenjen je od 1995. godine, te iznosi 3.358.000,00 kuna. Razvrstavanjem poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku, Društvo ima brojčanu oznaku razreda djelatnosti 3811 – Skupljanje neopasnog otpada.

Trgovačko društvo posluje kao jedinstvena cjelina, a obveze Društva su slijedeće : 

 • održavanje čistoće javnih površina
 • održavanje javnih i zelenih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • održavanje groblja
 • gospodarenje komunalnim otpadom
 • pogrebničke djelatnosti kao gospodarska djelatnost
 • ukop pokojnika kao uslužna komunalna djelatnost
 • djelatnosti tržnice na malo
 • organiziranje, održavanje i upravljanje parkiralištima, naplata parkiralištima (od 2012. godine vezano uz reguliranje parkirališta Hum, sredinom 2014. godine obim djelatnosti proširen na starogradsku jezgru grada Buzeta)
 • ostale tržišne djelatnosti (pružanje računovodstveno – financijskih usluga, iznajmljivanje prostora, opreme, strojeva i uređaja, konzalting, usluge pometanja čistilicom, prijevoza, hortikulture, komunalnih radova i dr. usluge koje se pružaju kao tržišne usluge pravnim i fizičkim osobama).

 

Obzirom na podjelu komunalnih djelatnosti temeljem zakonskih odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu, a vezano i uz način financiranja, razlikujemo komunalne djelatnosti koje se financiraju namjenskim proračunskim sredstvima, tzv. komunalne djelatnosti za održavanje komunalne infrastrukture te djelatnosti koje direktno financiraju korisnici usluge temeljem korištenja usluge, tzv. uslužne komunalne djelatnosti o čemu možete naći više na našim stranicama.

  Veličina fonta
  Kontrast