Javna nabava – staro

JEDNOSTAVNA NABAVA

2019

 1. PARK d.o.o., EV. BROJ 25/19, PREDMET NABAVE: KANTE ZA SAKUPLJANJE RECIKLABILNOG OTPADA 120 LIT

  Datum objave poziva za dostavu ponuda: 16.04.2019.g.

  Rok za dostavu ponuda: 23.04.2019.g.

  Poziv za dostavu ponuda

  Prilog 1. Logotipi

  Odluka o odabiru

 1. PARK ODVODNJA d.o.o., EV. BROJ 01/19, PREDMET NABAVE: OPSKRBA EL. ENERGIJOM ZA 2019. GODINU

  Datum objave poziva za dostavu ponuda: 12.11.2018.g.

  Rok za dostavu ponuda: 21.11.2018.g.

  Poziv za dostavu ponuda

  Odluka o odabiru

2018

 1. PARK d.o.o., EV. BROJ 43/18, PREDMET NABAVE: RABLJENO KOMUNALNO VOZILO ZA SAKUPLJANJE OTPADA

  Datum objave poziva za dostavu ponuda: 20.06.2018.g.

  Rok za dostavu ponuda: 26.06.2018.g.

  Poziv za dostavu ponuda

  Odluka o odabiru

 1. PARK d.o.o., EV. BROJ 29/18, PREDMET NABAVE: KANTE ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA ZAPREMINE 80 I 120 LIT

  Datum objave poziva za dostavu ponuda: 12.06.2018.g.

  Rok za dostavu ponuda: 18.06.2018.g.

  Poziv za dostavu ponuda

  Odluka o odabiru

 1. PARK d.o.o., EV. BROJ 21/18, PREDMET NABAVE: UREĐAJI ZA MJERENJE POJEDINAČNE KOLIČINE ODLOŽENOG OTPADA U ZAJEDNIČKOM SPREMNIKU (TZV. OTPADOMJERI)

  Datum objave poziva za dostavu ponuda: 08.05.2018.g.

  Rok za dostavu ponuda: 15.05.2018.g.

  Poziv za dostavu ponuda

  Odluka o odabiru

 1. PARK d.o.o., EV. BROJ 20/18, PREDMET NABAVE: POLUPODZEMNI KONTEJNERI ZA SAKUPLJANJE OTPADA ZAPREMINE 5m3

  Datum objave poziva za dostavu ponuda: 04.05.2018.g.

  Rok za dostavu ponuda: 11.05.2018.g.

  Poziv za dostavu ponuda

  Odluka o odabiru

 1. PARK d.o.o., EV. BROJ 40/18, PREDMET NABAVE: RABLJENO KOMUNALNO VOZILO ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ OTPADA (KAMION S DIZALICOM)

  Datum objave poziva za dostavu ponuda: 19.04.2018.g.

  Rok za dostavu ponuda: 25.04.2018.g.

  Poziv za dostavu ponuda

  Odluka o odabiru

 1. PARK d.o.o., EV. BROJ 19/18, PREDMET NABAVE: POLOVNI RADNI STROJ-UTOVARIVAČ

  Datum objave poziva za dostavu ponuda: 15.01.2018.g.

  Rok za dostavu ponuda: 22.01.2018.g.

  Poziv za dostavu ponude

  Odluka o odabiru

2017

 1. PARK ODVODNJA d.o.o., PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE: REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DIJELA VODOVODNE MREŽE I JAVNE ODVODNJE U STAROGRADSKOJ JEZGRI GRADA BUZETA (DIONICA MALA VRATA - KULA)
 1. PARK ODVODNJA d.o.o., EV. BROJ 02/17, PREDMET NABAVE: NABAVA SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA PRAŽNJENJE SADRŽAJA SEPTIČKIH JAMA TZV. "FEKALIJER"

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - nabava specijalnog komunalnog vozila za pražnjenje sadržaja septičkih jama tzv. "fekalijer"

  Datum objave poziva na nadmetanje: 14.09.2017.g.

  Rok za dostavu ponuda: 22.09.2017.g.

  Poziv za dostavu ponuda

  Odgovor na upit 18.09.2017.

  Odluka o odabiru

 1. PARK d.o.o., EV. BROJ BN 01/17, PREDMET NABAVE: IZGRADNJA INTERNOG PRISTUPNOG PUTA I RADNOG PLATOA NA TIJELU I. i II. KAZETE ODLAGALIŠTA "GRIŽA"

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - izgradnja internog pristupnog puta i radnog platoa na tijelu I. i II. kazete odlagališta "Griža"

  Datum objave poziva na nadmetanje: 06.06.2017.g.

  Rok za dostavu ponuda: 14.06.2017.g.

  Poziv za dostavu ponuda

  Troškovnik

  Prilog 1.

  Prilog 2.

  Prilog 3.

  Obavijest o odabiru

 1. PARK ODVODNJA d.o.o., EV. BROJ BN 01/17, PREDMET NABAVE: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA 2017.g.

  Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave roba bagatelne vrijednosti - opskrba električnom energijom za 2017. godinu.

  Datum objave poziva na nadmetanje: 21.11.2016.g.

  Rok za dostavu ponuda: 05.12.2016.g. u 9:00 sati

  Dokumentacija za nadmetanje

  Obavijest o odabiru

2016

 1. PARK d.o.o., EV. BROJ BN 02/16, PREDMET NABAVE: SPECIJALNO KOMUNALNO VOZILO ZA PRIJEVOZ KONTEJNERA 5-14 m³

  Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave roba bagatelne vrijednosti - specijalno komunalno vozilo za prijevoz kontejnera 5-14 m³

  Datum objave poziva na nadmetanje: 11.10.2016.g.

  Rok za dostavu ponuda:19.10.2016.g. u 9:00 sati

  Dokumentacija za nadmetanje

  Obavijest o odabiru

 1. PARK ODVODNJA d.o.o., EV. BROJ BN 02/16, PREDMET NABAVE: SANACIJA DIJELA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U NASELJU SV. IVAN

  Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave roba bagatelne vrijednosti - sanacija dijela sustava javne odvodnje u naselju Sv. Ivan

  Datum objave poziva na nadmetanje: 22.09.2016.g.

  Rok za dostavu ponuda: 30.09.2016.g. u 9:00 sati

  Dokumentacija za nadmetanje

  Troškovnik

  Obavijest o odabiru

 1. PARK d.o.o., EV. BROJ BN 01/16, PREDMET NABAVE: SPECIJALNI KOMUNALNI RADNI STROJ - ČISTILICA

  Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave roba bagatelne vrijednosti - specijalni komunalni radni stroj-čistilica.

  Datum objave poziva na nadmetanje: 13.09.2016.g.

  Rok za dostavu ponuda: 21.09.2016.g. do 9:00 sati

  Dokumentacija za nadmetanje

  Obavijest o odabiru

 1. PARK ODVODNJA d.o.o., EV. BROJ BN 01/16, PREDMET NABAVE: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA 2016.g.

  Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave roba bagatelne vrijednosti - opskrba električnom energijom za 2016. godinu.

  Datum objave poziva na nadmetanje: 04.12.2015.g.

  Rok za dostavu ponuda: 11.12.2015.g. do 9:00 sati

  Dokumentacija za nadmetanje

  Obavijest o odabiru

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Park d.o.o. i Park odvodnja d.o.o. objavljuju da sukladno članku 76. Zakona o javnoj nabavi ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

• FIN.RA. USLUGE d.o.o., Sjeverna ulica 3/5, Buzet

• OPG JERMANIŠ, vl. Ivan Jermaniš, Kjeka 10, Buzet.

• GARD – SIGURNOST d.o.o., Prilaz Vetva 14, Labin

• E&D trade d.o.o., Sjeverna ulica 3/4, Buzet

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Park odvodnja d.o.o.

Sukladno čl.28.st.4. Zakona o javnoj nabavi objavljuje se registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma:

• Registar ugovora od 2018.g. nadalje.

• Registar sklopljenih ugovora za 2017.g.

• Registar sklopljenih ugovora za 2016.g.

 Registar sklopljenih ugovora za 2015.g.

• Registar sklopljenih okvirnih sporazuma

Plan nabave za Park odvodnja d.o.o.

  Veličina fonta
  Kontrast