Pretovarna stanica

U srpnju 2015. godine, na lokaciji postojećeg odlagališta neopasnog otpada u Buzetu, izgrađena je pretovarna stanica „Griža“ kao dio uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije. Pretovarna stanica namijenjena je za pretovar i privremeno skladištenje miješanog komunalnog otpada te njegov transportu u županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“.

Ukupna vrijednost investicije koja je obuhvatila izgradnju, stručni i projektantski nadzor iznosila je 4.791.711,91 kuna bez PDV-a. Važno je naglasiti da je izgradnju pretovarne stanice sufinancirao FZOEU u iznosu od 80% ukupne investicije, odnosno 3.833.369,53 kuna. Preostali iznos osigurao je Grad Buzet iz namjenske proračunske stavke za sanaciju odlagališta, izgradnju i nabavku potrebne opreme za gospodarenje otpadom, koju su putem računa za uslugu plaćali korisnici usluge sa područja Grada Buzeta.

Osim toga, kao uvjet za uspostavu novog sustava gospodarenja otpadom i prijevoza otpada prema ŽCGO „Kaštijun“, rekonstruirana je pristupna prometnica od naselja Franečići do pretovarne stanice „Griža“ u dužini od 1,1 km. Vrijednost investicije iznosila je 3,1 milijuna kuna od čega je FZOEU sufinancirao 80% vrijednosti.

Pretovarna stanica „Griža“ i pristupna prometnica

Povodom proslave Dana Grada Buzeta – „Subotine 2015.“, dana  04. rujna 2015.g. upriličeno je svečano otvaranje pretovarne stanice uz prigodni program i izložbu radova i projekata naših eko-škola: Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ i Srednje škole Buzet. Sam čin otvaranja simbolički su izvršili polaznici starije grupe dječjeg vrtića „Grdelin“ zajedno s ministrom zaštite okoliša i prirode g. Mihaelom Zmajlovićem, puštanjem balona kroz usipni koš pretovarne stanice.

    Veličina fonta
    Kontrast