Blog

Uvodi se sustav odvojenog prikupljanja biootpada

Sukladno zakonskoj obvezi uvođenja odvojenog prikupljanja biootpada do kraja 2023. godine, trgovačko društvo Park d.o.o. Buzet uvodi i dodatnu uslugu odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada, koja će za korisnike iz kategorije “kućanstva” biti besplatna. Prikupljani biorazgradivi otpad u prvoj fazi uspostave sustava, predavat će se ovlaštenim sakupljačima, a kasnije kompostirati u kompostani na lokaciji odlagališta “Griža” Buzet. Trgovačko društvo PARK d.o.o. započinje s odvojenim sakupljanjem biootpada (smeđe kante) od mjeseca studenog 2023. godine.

Molimo da poštujete uvjete o vrsti otpada koji se smije odlagati u smeđe kante, kao i o načinu odlaganja istog.

Hvala na odgovornom postupanju s otpadom.

Park d.o.o.

>> više informacija

Akcija odvoza zelenog otpada – jesen 2023.g.

S ciljem smanjenja količina biorazgradivog otpada koji se odlaže zajedno s miješanim komunalnim otpadom, Park d.o.o. Buzet provodit će akciju prikupljanja zelenog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge iz kategorije kućanstvo, bez naknade, u najvećoj količini do 2m3.

Prikupljanje zelenog otpada odnosi se isključivo na zeleni otpad iz vrtova i okućnica, granje, lišće, travu, korov i sl., pri čemu je grane (najviše do promjera 8 cm) potrebno složiti i usitniti do 2 m duljine, a lišće, travu i korov pakirati u vreće.

Radi sprječavanja nastanka biorazgradivog otpada, korisnici iz kategorije kućanstva mogu na vlastiti zahtjev u prostorijama Park d.o.o. dobiti na besplatno korištenje vrtni komposter za potrebe kućnog kompostiranja.

Akcija prikupljanja zelenog otpada će se provoditi od 02.10.2023. do 03.11.2023. g.

Za više informacija koristite poveznicu Akcija odvoza zelenog otpada – jesen 2023.g.

E-savjetovanje – prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta

Od 30. kolovoza objavljeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta. Cilj savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je omogućiti javnosti, uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta, kako bi predloženo, ukoliko je stručno i na zakonu utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnici ugrađeno u isti. 

Savjetovanje traje od 30. kolovoza 2023. godine do 30. rujna 2023. godine.

Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr

Više informacija >>

Zaštita ukrasnog bilja (kestena) na javnim površinama

Ovim putem obavještavamo građane da će se dana 15.08.2023. godine u večernjim satima izvršiti radovi zaštite ukrasnog bilja (kestena) na javnim zelenim površinama na području grada Buzeta. Skrećemo pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini mjesta izvođenja radova, da sklone svoje kućne ljubimce na sigurno mjesto te pripaze da ne diraju tretirane površine. Također molimo sve vozače, prolaznike i ostale građane za dodatan oprez.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Park d.o.o.

NAJBROJNIJA GENERACIJA POSADILA SVOJA STABLA U PARKU OSMAŠA

Već sedamanaest godina za redom buzetski osmaši, učenici matične škole Vazmoslava Gržalje Buzet, završetak osnovnoškolskog obrazovanja obilježavaju simboličnom gestom: sadnjom stabala u Parku osmaša. Učinili su to i ove godine, pa zelena oaza na autobusnom kolodvoru sada ukupno broji 35 stabala.

Osmaši zeleni trag u rodnom gradu ostavljaju od školske 2006./07. godine. Tri  nova stabla bagrem posadili su učenici  8.a, 8.b i 8.c, njih čak 57, s razrednicima Slađanom Katarinčić, Martinom Brojan i Natašom Vivoda. Uz svako stablo postavljena je pločica s oznakom školske generacije i imenom razrednice.

Osmaše i nihove razrednice, pozdravio je prigodnim riječima  buzetski gradonačelnik Damir Kajin, ravnateljica Osnovne škole Vazmoslava Gržalje Buzet Jadranka Bartolić Muzica te direktorica komunalnog poduzeća Park Buzet Ervina Š. Kisiček. Želje su im jednake: puno uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju i na novom životnom putu, te da ih taj put po završetku školovanja vrati u rodni grad, pod stablo u Parku osmaša. Upravo će bragrem brižno čuvati uspomenu na njihovo djetinjstvo i osnovnoškolsko obrazovanje.

Zaštita ukrasnog bilja (kestena) na javnim površinama

Ovim putem obavještavamo građane da će se dana 31.05.2023. godine u večernjim satima vršiti radovi zaštite ukrasnog bilja (kestena) na javnim zelenim površinama na području grada Buzeta. Skrećemo pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini mjesta izvođenja radova, da sklone svoje kućne ljubimce na sigurno mjesto te pripaze da ne diraju tretirane površine. Također molimo sve vozače, prolaznike i ostale građane za dodatan oprez.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Park d.o.o.

Akcija odvoza zelenog otpada – proljeće 2023.g.

S ciljem smanjenja količina biorazgradivog otpada koji se odlaže zajedno s miješanim komunalnim otpadom, Park d.o.o. Buzet provoditi će akciju prikupljanja zelenog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge iz kategorije kućanstvo, bez naknade, u najvećoj količini do 2m3.

Akcija prikupljanja zelenog otpada će se provoditi od 03.04.2023. do 05.05.2023. g.

Za više informacija koristite poveznicu Akcija odvoza zelenog otpada – proljeće 2023.g.

OBAVIJEST O NOVIM CIJENAMA VODNIH USLUGA JAVNE ODVODNJE

Temeljem članka 109. Stavka 2. do 5. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), Uprava Društva Park odvodnja d.o.o., Sv. Ivan 12/1 donosi Odluku o cijeni vodne usluge javne odvodnje. Društvo je cijenu vodnih usluga odvodnje i pročišćavanja za različite kategorije potrošača sastavilo i utvrdilo na temelju Zakona o vodnim slugama, Zakona o vodama, Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. Postojeća varijabilna cijena usluge nije se mijenjala od 2006.-te godine, dok je fiksni dio cijene donesen Odlukom o cijeni vodnih usluga javne odvodnje iz 2011.-godine. Značajni porast troškova  u zadnjih nekoliko godina i povećanje koje slijedi u narednoj godini znatno utječu na Društvo, koje se više internim racionalizacijama ne mogu pokriti. Zbog toga je Društvo primoreno na korekciju cijena.

>> Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje

E-savjetovanje – Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje

Park odvodnja d.o.o. otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o cijeni vodnih usluga javne odvodnje.

Savjetovanje traje od 30. studenog 2022. do 30. prosinca 2022. godine. Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvid, te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je isto stručno i na zakonu utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnici ugrađeno u isti. 

Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka putem pošte na adresu: Park odvodnja d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet; ili putem elektronske pošte na adresu: info@park.hr

Na savjetovanju se javno objavljuju slijedeći dokumenti:

Nacrt prijedloga Odluke o cijeni vodnih usluga javne odvodnje

Obrazloženje nacrta prijedloga Odluke o cijeni vodnih usluga javne odvodnje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Poziv za Savjet potrošača javnih usluga

Akcija odvoza zelenog otpada – jesen 2022.g.

S ciljem smanjenja količina biorazgradivog otpada koji se odlaže zajedno s miješanim komunalnim otpadom, Park d.o.o. Buzet provoditi će akciju prikupljanja zelenog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge iz kategorije kućanstvo, bez naknade, u najvećoj količini do 2m3.

Akcija prikupljanja zelenog otpada će se provoditi od 03.10.2022. do 04.11.2022. g.

Za više informacija koristite poveznicu Akcija odvoza zelenog otpada – jesen 2022.g.

    Veličina fonta
    Kontrast