Blog

Zaštita ukrasnog bilja (kestena) na javnim površinama

Ovim putem obavještavamo građane da će se dana 31.05.2023. godine u večernjim satima vršiti radovi zaštite ukrasnog bilja (kestena) na javnim zelenim površinama na području grada Buzeta. Skrećemo pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini mjesta izvođenja radova, da sklone svoje kućne ljubimce na sigurno mjesto te pripaze da ne diraju tretirane površine. Također molimo sve vozače, prolaznike i ostale građane za dodatan oprez.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Park d.o.o.

Obavijest korisnicima usluge

Obavještavamo korisnike usluge da će se zbog praznika, u utorak dana  30.05.2023. godine, odvoz miješanog komunalnog otpada vršiti u SRIJEDU 31.05.2023. godine.

Hvala Park d.o.o.

Akcija odvoza zelenog otpada – proljeće 2023.g.

S ciljem smanjenja količina biorazgradivog otpada koji se odlaže zajedno s miješanim komunalnim otpadom, Park d.o.o. Buzet provoditi će akciju prikupljanja zelenog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge iz kategorije kućanstvo, bez naknade, u najvećoj količini do 2m3.

Akcija prikupljanja zelenog otpada će se provoditi od 03.04.2023. do 05.05.2023. g.

Za više informacija koristite poveznicu Akcija odvoza zelenog otpada – proljeće 2023.g.

OBAVIJEST O NOVIM CIJENAMA VODNIH USLUGA JAVNE ODVODNJE

Temeljem članka 109. Stavka 2. do 5. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), Uprava Društva Park odvodnja d.o.o., Sv. Ivan 12/1 donosi Odluku o cijeni vodne usluge javne odvodnje. Društvo je cijenu vodnih usluga odvodnje i pročišćavanja za različite kategorije potrošača sastavilo i utvrdilo na temelju Zakona o vodnim slugama, Zakona o vodama, Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. Postojeća varijabilna cijena usluge nije se mijenjala od 2006.-te godine, dok je fiksni dio cijene donesen Odlukom o cijeni vodnih usluga javne odvodnje iz 2011.-godine. Značajni porast troškova  u zadnjih nekoliko godina i povećanje koje slijedi u narednoj godini znatno utječu na Društvo, koje se više internim racionalizacijama ne mogu pokriti. Zbog toga je Društvo primoreno na korekciju cijena.

>> Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje

E-savjetovanje – Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje

Park odvodnja d.o.o. otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o cijeni vodnih usluga javne odvodnje.

Savjetovanje traje od 30. studenog 2022. do 30. prosinca 2022. godine. Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvid, te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je isto stručno i na zakonu utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnici ugrađeno u isti. 

Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka putem pošte na adresu: Park odvodnja d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet; ili putem elektronske pošte na adresu: info@park.hr

Na savjetovanju se javno objavljuju slijedeći dokumenti:

Nacrt prijedloga Odluke o cijeni vodnih usluga javne odvodnje

Obrazloženje nacrta prijedloga Odluke o cijeni vodnih usluga javne odvodnje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Poziv za Savjet potrošača javnih usluga

Akcija odvoza zelenog otpada – jesen 2022.g.

S ciljem smanjenja količina biorazgradivog otpada koji se odlaže zajedno s miješanim komunalnim otpadom, Park d.o.o. Buzet provoditi će akciju prikupljanja zelenog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge iz kategorije kućanstvo, bez naknade, u najvećoj količini do 2m3.

Akcija prikupljanja zelenog otpada će se provoditi od 03.10.2022. do 04.11.2022. g.

Za više informacija koristite poveznicu Akcija odvoza zelenog otpada – jesen 2022.g.

ZAŠTITA UKRASNOG BILJA (KESTENA) NA JAVNIM POVRŠINAMA

Ovim putem obavještavamo građane da će se dana 03.08.2022. godine u večernjim satima vršiti radovi zaštite ukrasnog bilja (kestena) na javnim zelenim površinama na području grada Buzeta. Skrećemo pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini mjesta izvođenja radova te ne diraju tretirane površine. Također molimo sve vozače, prolaznike i ostale građane za dodatan oprez.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Park d.o.o.

EU sufinancira realizirani projekt izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda naselja Franečići – Žeina

Park odvodnja d.o.o. Buzet kandidirala je projekt naziva “Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naselju Franečići – Žeina” na objavljeni poziv “Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026.” u prosincu 2021. godine.

Nakon administrativne provjere, provjere prihvatljivosti prijavitelja i ocjenjivanja kvalitete provedene od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti sa provjerom izdataka provedene od strane Hrvatskih voda, krajem mjeseca siječnja 2022.god., izdana je Odluka o sufinanciranju.

Temeljem Odluke o sufinanciranju potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te Ugovor o sufinanciranju projekta između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda i Park odvodnje d.o.o.

Projekt financira Europska unija – NextGenerationEU.

“Sadite biljke vaše i ispunite srce naše!”

Park d.o.o. u suradnji s Osnovnom školom “Vazmoslav Gržalja” provodi ekološko-edukacijski projekt o odgovornom ponašanju prema okolišu. Cilj eko projekta je spriječiti nastanak otpada te osvijestiti građane o potrebi njegovog smanjenja, ponovnoj upotrebi i recikliranju.
Ovih su dana na kućni prag svih domaćinstva Buzeštine i Ćićarije stigle limenke sa sjemenkama začinskog bilja. Limenke su obljepljene dječjim radovima i porukama kreativnih učenika Osnovne škole, pod vodstvom eko koordinatorice Michaele Kranjčić. Riječ je o radovima koji ukrašavaju i ovogodišnji kalendar podijeljen svim kućanstvima za vrijeme blagdana.

Pokušajmo svi zajedno biti primjer ekološke odgovornosti te predmetima koji nam više ne trebaju dati novi život i funkciju.Uključimo se u projekt i zasadimo dobivene sjemenke kako bismo se veselili našem lijepom i zelenom Buzetu. 

Hvala vam!

    Veličina fonta
    Kontrast