Blog

Obavijest korisnicima usluge MO Štrped, MO Mali i Veli Mlun i Općine Lanišće

Obavještavamo korisnike usluge na području Općine Lanišće, MO Štrped, MO Mali i Veli Mlun, naselja Srnegla, Šakori, Mandalenići te dio naselja Verona koji ima prilaz sa državne ceste, da će se zbog neradnog dana  (Tijelovo i Dan državnosti) u ČETVRTAK 30.05.2024. godine, odvoz miješanog komunalnog otpada (ZELENI SPREMNIK) vršiti slijedeći radni dan, u PETAK 31.05.2024. godine.

Hvala na razumijevanju,

Park d.o.o.

Zaštita ukrasnog bilja (kestena i lipe) na javnim površinama

Ovim putem obavještavamo građane da će se dana 29.04.2024. godine u večernjim satima vršiti radovi zaštite ukrasnog bilja (kestena i lipa) na javnim zelenim površinama na području grada Buzeta. Skrećemo pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini mjesta izvođenja radova, da sklone svoje kućne ljubimce na sigurno mjesto te pripaze da ne diraju tretirane površine. Također molimo sve vozače, prolaznike i ostale građane za dodatan oprez.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Park d.o.o.

Koristite uslugu odvojeno prikupljanja biootpada

radi dostizanja ciljeva propisanih EU direktivama o količinama odvojeno prikupljenog otpada, u studenom 2023. godine uveli smo novi sustav odvojenog prikupljanja biootpada putem smeđih spremnika za korisnike iz kategorije „kućanstvo“, koji je obuhvatio korisnike u obiteljskim kućama u urbanijem dijelu Grada Buzeta te korisnike u stambenim zgradama.

Ovim putem zahvaljujemo svim korisnicima koji koriste ovu uslugu, a korisnike koji još nisu počeli koristiti uslugu odvojenog prikupljanja biootpada molimo da to učine što prije. Od uvođenja sustava do sredine veljače 2024. godine odvojeno je sakupljeno i predano ovlaštenom sakupljaču 15.750 kg biootpada.

Podsjećamo da je korištenje usluge odvojenog prikupljanja biootpada za korisnike iz kategorije „kućanstvo“ besplatno.

Pravilnim odvajanjem biootpada smanjuje se količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvu i odvozi se na obradu u ŽCGO „Kaštijun“, odnosno smanjuje se iznos varijabilnog dijela računa kojeg plaća korisnik usluge, a koji se obračunava prema broju pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad ili prema broju korištenja „otpadomjera“.

Molimo da poštujete uvjete o vrsti otpada koji se smije odlagati u smeđe kante, kao i način odlaganja istog. Uputu o tome možete naći u nastavku.

Očuvajte naš okoliš i zdravlje odgovornim postupanjem s otpadom te pridonesite da grad Buzet bude među vodećim u RH po stopi odvojeno prikupljenog otpada!

Akcija odvoza zelenog otpada – proljeće 2024.g.

S ciljem smanjenja količina biorazgradivog otpada koji se odlaže zajedno s miješanim komunalnim otpadom, Park d.o.o. Buzet provoditi će akciju prikupljanja zelenog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge iz kategorije kućanstvo, bez naknade, u najvećoj količini do 2m3.

Akcija prikupljanja zelenog otpada će se provoditi od 02.04.2024. do 03.05.2024. g.

Za više informacija koristite poveznicu Akcija odvoza zelenog otpada – proljeće 2024.g.

Uvodi se sustav odvojenog prikupljanja biootpada

Sukladno zakonskoj obvezi uvođenja odvojenog prikupljanja biootpada do kraja 2023. godine, trgovačko društvo Park d.o.o. Buzet uvodi i dodatnu uslugu odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada, koja će za korisnike iz kategorije “kućanstva” biti besplatna. Prikupljani biorazgradivi otpad u prvoj fazi uspostave sustava, predavat će se ovlaštenim sakupljačima, a kasnije kompostirati u kompostani na lokaciji odlagališta “Griža” Buzet. Trgovačko društvo PARK d.o.o. započinje s odvojenim sakupljanjem biootpada (smeđe kante) od mjeseca studenog 2023. godine.

Molimo da poštujete uvjete o vrsti otpada koji se smije odlagati u smeđe kante, kao i o načinu odlaganja istog.

Hvala na odgovornom postupanju s otpadom.

Park d.o.o.

>> više informacija

Akcija odvoza zelenog otpada – jesen 2023.g.

S ciljem smanjenja količina biorazgradivog otpada koji se odlaže zajedno s miješanim komunalnim otpadom, Park d.o.o. Buzet provodit će akciju prikupljanja zelenog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge iz kategorije kućanstvo, bez naknade, u najvećoj količini do 2m3.

Prikupljanje zelenog otpada odnosi se isključivo na zeleni otpad iz vrtova i okućnica, granje, lišće, travu, korov i sl., pri čemu je grane (najviše do promjera 8 cm) potrebno složiti i usitniti do 2 m duljine, a lišće, travu i korov pakirati u vreće.

Radi sprječavanja nastanka biorazgradivog otpada, korisnici iz kategorije kućanstva mogu na vlastiti zahtjev u prostorijama Park d.o.o. dobiti na besplatno korištenje vrtni komposter za potrebe kućnog kompostiranja.

Akcija prikupljanja zelenog otpada će se provoditi od 02.10.2023. do 03.11.2023. g.

Za više informacija koristite poveznicu Akcija odvoza zelenog otpada – jesen 2023.g.

E-savjetovanje – prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta

Od 30. kolovoza objavljeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta. Cilj savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je omogućiti javnosti, uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta, kako bi predloženo, ukoliko je stručno i na zakonu utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnici ugrađeno u isti. 

Savjetovanje traje od 30. kolovoza 2023. godine do 30. rujna 2023. godine.

Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr

Više informacija >>

Zaštita ukrasnog bilja (kestena) na javnim površinama

Ovim putem obavještavamo građane da će se dana 15.08.2023. godine u večernjim satima izvršiti radovi zaštite ukrasnog bilja (kestena) na javnim zelenim površinama na području grada Buzeta. Skrećemo pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini mjesta izvođenja radova, da sklone svoje kućne ljubimce na sigurno mjesto te pripaze da ne diraju tretirane površine. Također molimo sve vozače, prolaznike i ostale građane za dodatan oprez.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Park d.o.o.

NAJBROJNIJA GENERACIJA POSADILA SVOJA STABLA U PARKU OSMAŠA

Već sedamanaest godina za redom buzetski osmaši, učenici matične škole Vazmoslava Gržalje Buzet, završetak osnovnoškolskog obrazovanja obilježavaju simboličnom gestom: sadnjom stabala u Parku osmaša. Učinili su to i ove godine, pa zelena oaza na autobusnom kolodvoru sada ukupno broji 35 stabala.

Osmaši zeleni trag u rodnom gradu ostavljaju od školske 2006./07. godine. Tri  nova stabla bagrem posadili su učenici  8.a, 8.b i 8.c, njih čak 57, s razrednicima Slađanom Katarinčić, Martinom Brojan i Natašom Vivoda. Uz svako stablo postavljena je pločica s oznakom školske generacije i imenom razrednice.

Osmaše i nihove razrednice, pozdravio je prigodnim riječima  buzetski gradonačelnik Damir Kajin, ravnateljica Osnovne škole Vazmoslava Gržalje Buzet Jadranka Bartolić Muzica te direktorica komunalnog poduzeća Park Buzet Ervina Š. Kisiček. Želje su im jednake: puno uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju i na novom životnom putu, te da ih taj put po završetku školovanja vrati u rodni grad, pod stablo u Parku osmaša. Upravo će bragrem brižno čuvati uspomenu na njihovo djetinjstvo i osnovnoškolsko obrazovanje.

Zaštita ukrasnog bilja (kestena) na javnim površinama

Ovim putem obavještavamo građane da će se dana 31.05.2023. godine u večernjim satima vršiti radovi zaštite ukrasnog bilja (kestena) na javnim zelenim površinama na području grada Buzeta. Skrećemo pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini mjesta izvođenja radova, da sklone svoje kućne ljubimce na sigurno mjesto te pripaze da ne diraju tretirane površine. Također molimo sve vozače, prolaznike i ostale građane za dodatan oprez.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Park d.o.o.

    Veličina fonta
    Kontrast