Blog

Poziv na intervju za zapošljavanje na radno mjesto voditelja računovodstveno-financijskog odjela

Temeljem Odluke povjerenstva za izbor kandidata za zapošljavanje na radno mjesto voditelja računovodstveno-financijskog odjela, u sastavu: Edit Rupena, Gabrijela Černeka i Ervina Š. Kisiček, poziva se kandidatkinja Suzana Pisak-Gržinić na intervju u utorak 19.10.2021.g. u 08:00 sati u sjedište trgovačkog društva Park d.o.o., Sv. Ivan 12/1, Buzet.

Obrazloženje:

Na natječaj za zapošljavanje objavljen 06.10.2021.g. pristigle su četiri zamolbe, a prema uvjetima iz natječaja kojima je zadovoljila jedna zamolba, poziva se kandidatkinja Suzana Pisak-Gržinić na razgovor s povjerenstvom u utorak 19.10.2021.g. u 08:00 sati.

Akcija odvoza zelenog otpada – jesen 2021.g.

Grad Buzet vodeći je grad po udjelu odvojeno prikupljenog otpada u Istarskoj županiji, te jedan od vodećih gradova u RH s udjelom većim od 40%. Stoga ovim putem zahvaljujemo svim korisnicima koji propisno postupaju s otpadom.

S ciljem smanjenja količina biorazgradivog otpada koji se odlaže zajedno s miješanim komunalnim otpadom, Park d.o.o. Buzet provoditi će akciju prikupljanja zelenog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge iz kategorije kućanstvo od 20.10. – 19.11.2021. godine.

Za više informacija koristite poveznicu Akcija odvoza zelenog otpada – jesen 2021.g.

Sortirnica otpada sa skladištem na lokaciji “Griža”

U tijeku je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – Sortirnica otpada sa skladištem u sklopu lokacije odlagališta „Griža“ koje se vodi pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Radi potreba gospodarenja odvojeno prikupljenim otpadom, prvenstveno papira i kartona te plastične i metalne ambalaže, predviđa se izgradnja objekta sortirnice otpada sa skladištem. Objekt bi se izvodio kao armirano betonska hala tlocrtnih dimenzija 12,5 x 27 m (oko 340 m2) u dvije etaže, te aneksa tlocrtnih dimenzija 3,5 x 15,5 m (oko 55 m2) u kojima će se nalaziti ured, sanitarni čvor i skladište za povratnu ambalažu u sustavu povratne naknade 0,50 kn.
Na katu bi se nalazio pogon za obradu otpada (sortiranje i baliranje) dok bi se u prizemlju nalazio skladišni prostor za skladištenje baliranog otpada do predaje ovlaštenom sakupljaču. U sklopu objekta gradio bi se i asfaltirani plato površine oko 590 m2 te potporni zid asfaltiranog platoa maksimalne visine do 6 m.
Procjena troškova gradnje iznosi oko 4.100.000,00 kuna bez PDV-a, od čega oprema iznosi oko 520.000,00 kuna bez PDV-a (sortirna linija, viličar, kontejneri i dr.), a troškovi gradnje objekta 3.600.000,00 bez PDV-a.

Kompostana za biootpad na lokaciji “Griža”

Radi potreba gospodarenja odvojeno prikupljenog biootpada (zeleni otpad – okućnice, vrtovi, rezidba, granje, lišće i sl.) u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole za izgradnju kompostane u sklopu lokacije odlagališta “Griža”. Kompostanu bi sačinjavali radni plato površine oko 1.100 m2, sustav za odvodnju i prikupljanje procjednih voda te sustav za odvodnju oborinskih voda. Procjena troškova realizacije projekta kompostane iznosi 3.493.500,00 kuna bez PDV-a, od čega oprema iznosi 2.960.000,00 kuna bez PDV-a (radni stroj, šreder, sito, prevrtač hrpa), a troškovi gradnje objekta 533.500,00 kuna bez PDV-a.

Obavijest korisnicima usluge koji zaprimaju račune putem sustava e-uplatnica

Obavještavamo korisnike usluge koji zaprimaju račune putem sustava e-uplatnica da je na računu za srpanj 2021.g. iskazano knjigovodstveno stanje duga sa 01.07.2021.g. Za eventualne nejasnoće, odnosno trenutno stanje dugovanja, molimo da nas kontaktirate putem e-maila: info@park.hr ili na telefon 052/662 456 (gđa. Milena Brnobić).

Zahvaljujemo na razumijevanju,

Park d.o.o.

Obavijest korisnicima usluge na području MO Vrh, MO Krušvari te naselja doljnje Sovinjštine

Obavještavamo korisnike usluge na području MO Vrh, MO Krušvari te naselja doljnje Sovinjštine (Valari, Valice, Žugani, Puhi, Švikarija, Černehov Brijeg, Šimeći, Bartolići, Krti) da će se usluga odvoza miješanog komunalnog otpada iz zelenih kanti zbog povećanih količina miješanog komunalnog otpada vršiti svaku srijedu u razdoblju od 21.07. do 30.09.2021.g.

 

Zaštita ukrasnog bilja na javnim površinama

Ovim putem obavještavamo sve građane da će dana 07.07.2021. godine u večernjim satima započeti radovi zaštite ukrasnog bilja na javnim zelenim površinama na području grada Buzeta. Skrećemo pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini mjesta izvođenja radova te ne diraju tretirane površine. Također molimo sve vozače, prolaznike i ostale građane za dodatan oprez.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Park d.o.o.

Povodom Dana planeta Zemlje članovi Savjeta mladih Grada Buzeta poslali su poruku: Kaj siješ, to i jedeš!

Povodom Dana planeta Zemlje koji se obilježava 22. travnja članovi Savjeta mladih Grada Buzeta izradili su zanimljivu instalaciju na kružnom toku u centru Fontane, drvo „okićeno“ različitim otpadom kojim šalju jasnu eko – poruku.

Svako je stablo nekada bilo sićušna grančica koja je virila iz zemlje. Mi mladi kao grančice otvaramo temu brige o našem okolišu. I mi ćemo jednoga dana biti stabla. Tu je priroda povezana, isprepletena vlastitim i našim životima. Kad pogledamo u stablo, vidimo ono što se nalazi iznad zemlje. Ono najvažnije se nalazi ispod, u zemlji, to je korijen. Njega hrani čista voda, čista priroda i to mu daje život. Potaknuti zajednicu, društvo, ljude da zajedno radimo i stvaramo korijenje koje će jednog dana prirodi dati život naša je ovogodišnja poruka. “Kaj siješ to i jedeš!”, poručili su iz Savjeta mladih Grada Buzeta uz postavljenu instalaciju.

    Veličina fonta
    Kontrast