Novosti

Koristite uslugu odvojeno prikupljanja biootpada

12. ožujka 2024.

radi dostizanja ciljeva propisanih EU direktivama o količinama odvojeno prikupljenog otpada, u studenom 2023. godine uveli smo novi sustav odvojenog prikupljanja biootpada putem smeđih spremnika za korisnike iz kategorije „kućanstvo“, koji je obuhvatio korisnike u obiteljskim kućama u urbanijem dijelu Grada Buzeta te korisnike u stambenim zgradama.

Ovim putem zahvaljujemo svim korisnicima koji koriste ovu uslugu, a korisnike koji još nisu počeli koristiti uslugu odvojenog prikupljanja biootpada molimo da to učine što prije. Od uvođenja sustava do sredine veljače 2024. godine odvojeno je sakupljeno i predano ovlaštenom sakupljaču 15.750 kg biootpada.

Podsjećamo da je korištenje usluge odvojenog prikupljanja biootpada za korisnike iz kategorije „kućanstvo“ besplatno.

Pravilnim odvajanjem biootpada smanjuje se količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvu i odvozi se na obradu u ŽCGO „Kaštijun“, odnosno smanjuje se iznos varijabilnog dijela računa kojeg plaća korisnik usluge, a koji se obračunava prema broju pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad ili prema broju korištenja „otpadomjera“.

Molimo da poštujete uvjete o vrsti otpada koji se smije odlagati u smeđe kante, kao i način odlaganja istog. Uputu o tome možete naći u nastavku.

Očuvajte naš okoliš i zdravlje odgovornim postupanjem s otpadom te pridonesite da grad Buzet bude među vodećim u RH po stopi odvojeno prikupljenog otpada!

    Veličina fonta
    Kontrast