Novosti

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Buzeta

4. veljače 2022.

Naknada za razvoj javne odvodnje uvodi se iz razloga da se osigura ravnomjeran razvoj sustava javne odvodnje na području Grada Buzeta. Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan prostorni metar (1 m³) isporučene vode. Visina naknade za razvoj utvrđuje se u iznosu od 2,00 kn/m³ isporučene vode. Naknada će se financirati za razvoj javne odvodnje projektne i ostale pripremne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih poslova, provođenje potrebnih studijskih analiza za razvoj sustava javne odvodnje, zatim gradnje komunalnih vodnih građevina javne odvodnje u obuhvatu Aglomeracije Buzet, kao i ostalih sustava izvan aglomeracije Buzeta kojim upravlja Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje, a koje su od značaja za funkcioniranje sustava javne odvodnje sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina, te za nabavku potrebne opreme za razvoj sustava javne odvodnje.

Više informacija >>

    Veličina fonta
    Kontrast