Blog

Plastičnim čepovima do skupih lijekova

Park d.o.o. priključio se akciji Udruge oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske pod nazivom „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“.

Cilj akcije je prikupljanje plastičnih čepova čijom će prodajom Udruga pribavljati novac za financiranje potrebnih lijekova u svrhu liječenja oboljelih te omogućavanja boravka obitelji u blizini mjesta liječenja.
Prikupljanje plastičnih čepova provodit će se putem označenih spremnika postavljenih na javnim površinama Grada Buzeta te ustanova uključenih u humanitarnu akciju.

Partneri u akciji su Dječji vrtić Grdelin, Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“, Srednja škola Buzet, Savjet  
mladih Grada Buzeta i Istra 100 by UTMB.

Budite dio ove humanitarne akcije i pomozite oboljelima od leukemije i limfoma. Hvala!

Više informacija o humanitarnoj akciji >>

Akcija odvoza zelenog otpada – proljeće 2022.g.

S ciljem smanjenja količina biorazgradivog otpada koji se odlaže zajedno s miješanim komunalnim otpadom, Park d.o.o. Buzet provoditi će akciju prikupljanja zelenog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge iz kategorije kućanstvo, bez naknade, u najvećoj količini do 2m3.

Akcija prikupljanja zelenog otpada će se provoditi od 04.04.2022. do 06.05.2022. g.

Za više informacija koristite poveznicu Akcija odvoza zelenog otpada – proljeće 2022.g.

Ivana Ivanović (92)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Marko Marković (77)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Buzeta

Naknada za razvoj javne odvodnje uvodi se iz razloga da se osigura ravnomjeran razvoj sustava javne odvodnje na području Grada Buzeta. Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan prostorni metar (1 m³) isporučene vode. Visina naknade za razvoj utvrđuje se u iznosu od 2,00 kn/m³ isporučene vode. Naknada će se financirati za razvoj javne odvodnje projektne i ostale pripremne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih poslova, provođenje potrebnih studijskih analiza za razvoj sustava javne odvodnje, zatim gradnje komunalnih vodnih građevina javne odvodnje u obuhvatu Aglomeracije Buzet, kao i ostalih sustava izvan aglomeracije Buzeta kojim upravlja Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje, a koje su od značaja za funkcioniranje sustava javne odvodnje sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina, te za nabavku potrebne opreme za razvoj sustava javne odvodnje.

Više informacija >>

E-savjetovanje – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta

Od 24. prosinca objavljeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta. Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvid, te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je isto stručno i na zakonu utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnici ugrađeno u isti. Savjetovanje traje do 24. siječnja 2022. Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka putem pošte na adresu: Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet; ili putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr

Više informacija >>

Preuzeto novo komunalno vozilo

U buzetsku komunalnu firmu Park isporučeno je novo specijalno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje papira, kartona, plastične, tetrapak i metalne ambalaže. Vrijednost vozila je 1.116.900,00 kuna od čega 85 posto financira Europska unija. Park je ovaj projekt nabave novog vozila uspješno kandidirao na natječaju Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Operativni program konkurentnosti i kohezija 2014-2020. Cilj projekta je povećanje udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Grada Buzeta i Općine Lanišće te daljnje smanjenje otpada koje se odlaže na odlagalištu Kaštijun. Projektom su osim nabave kamiona, ugovorene aktivnosti promidžbe i vidljivosti vrijedne 13.300 kuna također sufinancirane s 85 posto, koje uključuju oslikavanje kamiona, letke i plakate te radijske spotove. Ključeve novog vozila simbolično je preuzeo buzetski gradonačelnik Damir Kajin.

“Zasadi drvo, ne budi panj”

Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ Buzet sudjelovala je u nacionalnoj kampanji koja se provodi u cijeloj Hrvatskoj tijekom mjeseca studenog pod nazivom „Zasadi drvo, ne budi panj“. Učenici skupine „Mali čuvari prirode“ i članovi Eko odbora zajedno s djelatnicima „Park“-a zasadili su dvije sadnice lipe pokraj gradskog stadiona. Time su dali jasnu poruku kako bi podigli ekološku svijest te potakli društvenu i ekološku odgovornost za okoliš, ali i globalnu zajednicu.

Više informacija >>

    Veličina fonta
    Kontrast