Blog

Obavijest korisnicima usluge na području MO Vrh, MO Krušvari te naselja doljnje Sovinjštine

Obavještavamo korisnike usluge na području MO Vrh, MO Krušvari te naselja doljnje Sovinjštine (Valari, Valice, Žugani, Puhi, Švikarija, Černehov Brijeg, Šimeći, Bartolići, Krti) da će se usluga odvoza miješanog komunalnog otpada iz zelenih kanti zbog povećanih količina miješanog komunalnog otpada vršiti svaku srijedu u razdoblju od 21.07. do 30.09.2021.g.

 

Povodom Dana planeta Zemlje članovi Savjeta mladih Grada Buzeta poslali su poruku: Kaj siješ, to i jedeš!

Povodom Dana planeta Zemlje koji se obilježava 22. travnja članovi Savjeta mladih Grada Buzeta izradili su zanimljivu instalaciju na kružnom toku u centru Fontane, drvo „okićeno“ različitim otpadom kojim šalju jasnu eko – poruku.

Svako je stablo nekada bilo sićušna grančica koja je virila iz zemlje. Mi mladi kao grančice otvaramo temu brige o našem okolišu. I mi ćemo jednoga dana biti stabla. Tu je priroda povezana, isprepletena vlastitim i našim životima. Kad pogledamo u stablo, vidimo ono što se nalazi iznad zemlje. Ono najvažnije se nalazi ispod, u zemlji, to je korijen. Njega hrani čista voda, čista priroda i to mu daje život. Potaknuti zajednicu, društvo, ljude da zajedno radimo i stvaramo korijenje koje će jednog dana prirodi dati život naša je ovogodišnja poruka. “Kaj siješ to i jedeš!”, poručili su iz Savjeta mladih Grada Buzeta uz postavljenu instalaciju.

Važna obavijest!

Zbog protuepidemioloških mjera uzrokovanih koronavirusom COVID 19 obustavlja se prijem stranaka  do 27.07.2020.g. 
Zahvaljujemo na razumijevanju.

Izgradnja sustava sanitarne odvodnje Franečići – Žeina

U naselju Franečići započela je izgradnja sustava sanitarne odvodnje na dionici Franečići – Žeina. Radove izvodi Ekspert gradnja d.o.o. Buzet, stručni nadzor obavlja Terraprojekt d.o.o. Buzet, a poslove koordinatora zaštite na radu Inspekt Pazin d.o.o. Vrijednost radova iznosi 683 tisuće kuna bez PDV-a. Projekt se sufinancira sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od 400 tisuća kuna dok se ostatak iznosa planira osigurati iz gradskog proračuna. Rok izvođenja radova je 150 dana. Radovi obuhvaćaju izgradnju gravitacijskog kolektora u dužini od 438 metara sa spajanjem na postojeći cjevovod u naselju Franečići. Zbog nedostajućih sredstava za realizaciju investicije odlučeno je da se u početnoj fazi primarno izgradi prvih 250 metara kako bi se na sustav javne odvodnje spojile postojeće izgrađene obiteljske kuće. Dovršetkom ovog projekta u cijelosti će se zaokružiti sustav sanitarne odvodnje naselja Franečići.

Mislite na zdravlje, ne palite otpad!

Spaljivanjem otpada (raznog komunalnog otpada – plastičnih masa, guma, pelena, namještaja, stiropora, itd.) oslobađaju se čestice pepela, čađi, otrovnih para i plinova koji disanjem završavaju u našem organizmu, odnosno kruženjem tvari u prirodi – u hrani,  vodi i zemlji oko nas. Nastali otrovni spojevi izazivaju razne tumore, karcinome, bolesti dišnog sustava, alergije, poremećaje reproduktivnih organa, genetske mutacije i dr.

I zato, ne palite otpad već budite aktivni u zaštiti zdravlja naših bližnjih i ne dopustimo neodgovornim susjedima i sugrađanima da nas ugrožavaju!

Vodimo svi zajedno računa o zdravlju, čistom okolišu i očuvajmo Buzet zdravim mjestom za život! Hvala Vam!

Letak “Ne palite otpad!”

Izgradnja sustava sanitarne odvodnje naselja Jermaniši

Sa danom 03.02.2020. godine počela je izgradnja sustava odvodnje u naselju Štrped – Jermaniši. Radove izvodi tvrtka Park d.o.o. Buzet, stručni nadzor i koordinator II nad izvođenjem radova obavlja tvrtka Daling d.o.o. Buzet. Ovime će se izgraditi kolektor duljine 100 metara, te će se na sustav javne odvodnje priključiti 10-tak obiteljskih kuća.

Obveza izdavanja e-računa od 01.07.2019.g.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta od 1. srpnja 2019. godine na snagu stupa obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave,uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Povodom toga, želi se skrenuti pozornost da od navedenog datuma izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

PARK d.o.o. kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 1. srpnja ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku biti će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Stoga, svi subjekti koji ispostavljaju račune prema PARK d.o.o. od 1. srpnja moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-Računa. Moli se dobavljače da se na vrijeme pripreme kako bi od navedenog datuma bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer PARK d.o.o. neće biti u mogućnosti prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom ili e-mailom.

Obveza izdavanja e-računa od 01.07.2019.g.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta od 1. srpnja 2019. godine na snagu stupa obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave,uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Povodom toga, želi se skrenuti pozornost da od navedenog datuma izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

PARK ODVODNJA d.o.o. kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 1. srpnja ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku biti će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Stoga, svi subjekti koji ispostavljaju račune prema PARK ODVODNJA d.o.o. od 1. srpnja moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-Računa. Moli se dobavljače da se na vrijeme pripreme kako bi od navedenog datuma bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer PARK ODVODNJA d.o.o. neće biti u mogućnosti prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom ili e-mailom.

Izgradnja sustava sanitarne odvodnje zone Mala Huba (I. faza izgradnje)

Sa danom 23.09.2019.g. završeni su radovi I. faze izgradnje sustava sanitarne odvodnje zone Mala Huba u dužini od 120 m gravitacijskog kolektora, 115 m tlačnog cjevovoda te pripadajuće crpne stanice. Radove je izvela tvrtka Ekspert gradnja d.o.o. Buzet u vrijednosti od 764.762,77 kuna bez PDV-a.

    Veličina fonta
    Kontrast