Blog

Obveza izdavanja e-računa od 01.07.2019.g.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta od 1. srpnja 2019. godine na snagu stupa obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave,uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Povodom toga, želi se skrenuti pozornost da od navedenog datuma izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

PARK d.o.o. kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 1. srpnja ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku biti će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Stoga, svi subjekti koji ispostavljaju račune prema PARK d.o.o. od 1. srpnja moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-Računa. Moli se dobavljače da se na vrijeme pripreme kako bi od navedenog datuma bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer PARK d.o.o. neće biti u mogućnosti prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom ili e-mailom.

Obveza izdavanja e-računa od 01.07.2019.g.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta od 1. srpnja 2019. godine na snagu stupa obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave,uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Povodom toga, želi se skrenuti pozornost da od navedenog datuma izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

PARK ODVODNJA d.o.o. kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 1. srpnja ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku biti će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Stoga, svi subjekti koji ispostavljaju račune prema PARK ODVODNJA d.o.o. od 1. srpnja moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-Računa. Moli se dobavljače da se na vrijeme pripreme kako bi od navedenog datuma bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer PARK ODVODNJA d.o.o. neće biti u mogućnosti prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom ili e-mailom.

Izgradnja sustava sanitarne odvodnje zone Mala Huba (I. faza izgradnje)

Sa danom 23.09.2019.g. završeni su radovi I. faze izgradnje sustava sanitarne odvodnje zone Mala Huba u dužini od 120 m gravitacijskog kolektora, 115 m tlačnog cjevovoda te pripadajuće crpne stanice. Radove je izvela tvrtka Ekspert gradnja d.o.o. Buzet u vrijednosti od 764.762,77 kuna bez PDV-a.

Radovi na proširenju i rekonstrukciji gradskog groblja u Buzetu

Sa danom 22.07.2019.g. završeni su radovi na proširenju i rekonstrukciji gradskog groblja u Buzetu čime se dobilo novih 136 grobnih polja i 36 mjesta za polaganje urni. Osim toga, izgradio se novi prilaz od mrtvačnice do groblja čime se procesija sprovoda više neće odvijati javnom prometnicom. Radove je izvela tvrtka Ekspert gradnja d.o.o. Buzet u vrijednosti od 2.661.378,82 kuna bez PDV-a.

    Veličina fonta
    Kontrast