Novosti

Uvodi se sustav odvojenog prikupljanja biootpada

20. listopada 2023.

Sukladno zakonskoj obvezi uvođenja odvojenog prikupljanja biootpada do kraja 2023. godine, trgovačko društvo Park d.o.o. Buzet uvodi i dodatnu uslugu odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada, koja će za korisnike iz kategorije “kućanstva” biti besplatna. Prikupljani biorazgradivi otpad u prvoj fazi uspostave sustava, predavat će se ovlaštenim sakupljačima, a kasnije kompostirati u kompostani na lokaciji odlagališta “Griža” Buzet. Trgovačko društvo PARK d.o.o. započinje s odvojenim sakupljanjem biootpada (smeđe kante) od mjeseca studenog 2023. godine.

Molimo da poštujete uvjete o vrsti otpada koji se smije odlagati u smeđe kante, kao i o načinu odlaganja istog.

Hvala na odgovornom postupanju s otpadom.

Park d.o.o.

>> više informacija

    Veličina fonta
    Kontrast