Novosti

Sortirnica otpada sa skladištem na lokaciji “Griža”

23. rujna 2021.

U tijeku je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – Sortirnica otpada sa skladištem u sklopu lokacije odlagališta „Griža“ koje se vodi pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Radi potreba gospodarenja odvojeno prikupljenim otpadom, prvenstveno papira i kartona te plastične i metalne ambalaže, predviđa se izgradnja objekta sortirnice otpada sa skladištem. Objekt bi se izvodio kao armirano betonska hala tlocrtnih dimenzija 12,5 x 27 m (oko 340 m2) u dvije etaže, te aneksa tlocrtnih dimenzija 3,5 x 15,5 m (oko 55 m2) u kojima će se nalaziti ured, sanitarni čvor i skladište za povratnu ambalažu u sustavu povratne naknade 0,50 kn.
Na katu bi se nalazio pogon za obradu otpada (sortiranje i baliranje) dok bi se u prizemlju nalazio skladišni prostor za skladištenje baliranog otpada do predaje ovlaštenom sakupljaču. U sklopu objekta gradio bi se i asfaltirani plato površine oko 590 m2 te potporni zid asfaltiranog platoa maksimalne visine do 6 m.
Procjena troškova gradnje iznosi oko 4.100.000,00 kuna bez PDV-a, od čega oprema iznosi oko 520.000,00 kuna bez PDV-a (sortirna linija, viličar, kontejneri i dr.), a troškovi gradnje objekta 3.600.000,00 bez PDV-a.

    Veličina fonta
    Kontrast