Novosti

OBAVIJEST O NOVIM CIJENAMA VODNIH USLUGA JAVNE ODVODNJE

30. siječnja 2023.

Temeljem članka 109. Stavka 2. do 5. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), Uprava Društva Park odvodnja d.o.o., Sv. Ivan 12/1 donosi Odluku o cijeni vodne usluge javne odvodnje. Društvo je cijenu vodnih usluga odvodnje i pročišćavanja za različite kategorije potrošača sastavilo i utvrdilo na temelju Zakona o vodnim slugama, Zakona o vodama, Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. Postojeća varijabilna cijena usluge nije se mijenjala od 2006.-te godine, dok je fiksni dio cijene donesen Odlukom o cijeni vodnih usluga javne odvodnje iz 2011.-godine. Značajni porast troškova  u zadnjih nekoliko godina i povećanje koje slijedi u narednoj godini znatno utječu na Društvo, koje se više internim racionalizacijama ne mogu pokriti. Zbog toga je Društvo primoreno na korekciju cijena.

>> Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje

    Veličina fonta
    Kontrast