All posts by: park

Prijavi se za učeničku stipendiju

Park d.o.o. Buzet stipendirat će dvoje učenika strukovnog usmjerenja Srednje škole Buzet. Iznos pojedine mjesečne stipendije je 150 eura, uz uvjet plaćenog sezonskog rada od 22 dana te uspješno završenog prethodnog razreda srednje škole. Povjerenstvo za izbor budućih stipendista bit će u sastavu djelatnika Srednje škole i Parka. Vrednovat će se i učenički angažman u izvanškolskim aktivnostima te motivacijsko pismo.

Uvjeti i rokovi prijave nalaze se na linku.

Park d.o.o. Buzet

Zaštita ukrasnog bilja (kestena i lipe) na javnim površinama

Ovim putem obavještavamo građane da će se dana 12.06.2024. godine u večernjim satima vršiti radovi zaštite ukrasnog bilja (kestena i lipa) na javnim zelenim površinama na području grada Buzeta. Skrećemo pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini mjesta izvođenja radova, da sklone svoje kućne ljubimce na sigurno mjesto te pripaze da ne diraju tretirane površine. Također molimo sve vozače, prolaznike i ostale građane za dodatan oprez.
U slučaju kiše, radovi zaštite ukrasnog bilja na javnim zelenim površinama na području grada Buzeta se odgađaju.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Park d.o.o.

BUZETSKI PARK OSMAŠA BOGATIJI ZA JOŠ TRI NOVA STABLA

I ove su godine učenici matične škole Vazmoslava Gržalje Buzet, završetak osnovnoškolskog obrazovanja obilježili sadnjom stabala bagrema u Parku osmaša. Već tradicionalno, osamnaestu godinu za redom, buzetski osmaši kod Autobusnog kolodvora sadnjom stabala po završetku školovanja ostavljaju zeleni trag kako bi Ih podsjetio na osnovnoškolske dana i zauvijek povezao s rodnim gradom.

Tri nova stabla posadili su ove učenici 8.a, 8.b I 8.c razreda, njih šezdesetak, s razrednicama Jasminom Markežić, Rebekom Pilat i Dolores Černeka., i time nastavili ovu simboličnu gestu.

Osmaše i njihove razrednice pozdravila je u ime buzetskog gradonačelnika, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, Elena Grah Ciliga, te ravnateljica Osnovne škole Vazmoslava Gržalje Buzet Jadranka Bartolić Muzica, poželjevši učenicima puno uspjeha u srednjoškolskog obrazovanju te ih pozvala da se vraćaju Parku osmaša koji čuva uspomenu na sve generacije buzetskih učenika. Također puno uspjeha zaželila im je i direktorica gradskog komunalca „Park“, suinicijatora i suorganizatora ovog projekta, Ervina Š. Kisiček. Upravo će bagem, brižno čuvati uspomenu na njihovo djetinjstvo i osnovnoškolsko obrazovanje.

Zaštita ukrasnog bilja (kestena i lipe) na javnim površinama

Ovim putem obavještavamo građane da će se dana 29.04.2024. godine u večernjim satima vršiti radovi zaštite ukrasnog bilja (kestena i lipa) na javnim zelenim površinama na području grada Buzeta. Skrećemo pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini mjesta izvođenja radova, da sklone svoje kućne ljubimce na sigurno mjesto te pripaze da ne diraju tretirane površine. Također molimo sve vozače, prolaznike i ostale građane za dodatan oprez.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Park d.o.o.

Koristite uslugu odvojeno prikupljanja biootpada

radi dostizanja ciljeva propisanih EU direktivama o količinama odvojeno prikupljenog otpada, u studenom 2023. godine uveli smo novi sustav odvojenog prikupljanja biootpada putem smeđih spremnika za korisnike iz kategorije „kućanstvo“, koji je obuhvatio korisnike u obiteljskim kućama u urbanijem dijelu Grada Buzeta te korisnike u stambenim zgradama.

Ovim putem zahvaljujemo svim korisnicima koji koriste ovu uslugu, a korisnike koji još nisu počeli koristiti uslugu odvojenog prikupljanja biootpada molimo da to učine što prije. Od uvođenja sustava do sredine veljače 2024. godine odvojeno je sakupljeno i predano ovlaštenom sakupljaču 15.750 kg biootpada.

Podsjećamo da je korištenje usluge odvojenog prikupljanja biootpada za korisnike iz kategorije „kućanstvo“ besplatno.

Pravilnim odvajanjem biootpada smanjuje se količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvu i odvozi se na obradu u ŽCGO „Kaštijun“, odnosno smanjuje se iznos varijabilnog dijela računa kojeg plaća korisnik usluge, a koji se obračunava prema broju pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad ili prema broju korištenja „otpadomjera“.

Molimo da poštujete uvjete o vrsti otpada koji se smije odlagati u smeđe kante, kao i način odlaganja istog. Uputu o tome možete naći u nastavku.

Očuvajte naš okoliš i zdravlje odgovornim postupanjem s otpadom te pridonesite da grad Buzet bude među vodećim u RH po stopi odvojeno prikupljenog otpada!

Akcija odvoza zelenog otpada – proljeće 2024.g.

S ciljem smanjenja količina biorazgradivog otpada koji se odlaže zajedno s miješanim komunalnim otpadom, Park d.o.o. Buzet provoditi će akciju prikupljanja zelenog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge iz kategorije kućanstvo, bez naknade, u najvećoj količini do 2m3.

Akcija prikupljanja zelenog otpada će se provoditi od 02.04.2024. do 03.05.2024. g.

Za više informacija koristite poveznicu Akcija odvoza zelenog otpada – proljeće 2024.g.

Uvodi se sustav odvojenog prikupljanja biootpada

Sukladno zakonskoj obvezi uvođenja odvojenog prikupljanja biootpada do kraja 2023. godine, trgovačko društvo Park d.o.o. Buzet uvodi i dodatnu uslugu odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada, koja će za korisnike iz kategorije “kućanstva” biti besplatna. Prikupljani biorazgradivi otpad u prvoj fazi uspostave sustava, predavat će se ovlaštenim sakupljačima, a kasnije kompostirati u kompostani na lokaciji odlagališta “Griža” Buzet. Trgovačko društvo PARK d.o.o. započinje s odvojenim sakupljanjem biootpada (smeđe kante) od mjeseca studenog 2023. godine.

Molimo da poštujete uvjete o vrsti otpada koji se smije odlagati u smeđe kante, kao i o načinu odlaganja istog.

Hvala na odgovornom postupanju s otpadom.

Park d.o.o.

>> više informacija

Akcija odvoza zelenog otpada – jesen 2023.g.

S ciljem smanjenja količina biorazgradivog otpada koji se odlaže zajedno s miješanim komunalnim otpadom, Park d.o.o. Buzet provodit će akciju prikupljanja zelenog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge iz kategorije kućanstvo, bez naknade, u najvećoj količini do 2m3.

Prikupljanje zelenog otpada odnosi se isključivo na zeleni otpad iz vrtova i okućnica, granje, lišće, travu, korov i sl., pri čemu je grane (najviše do promjera 8 cm) potrebno složiti i usitniti do 2 m duljine, a lišće, travu i korov pakirati u vreće.

Radi sprječavanja nastanka biorazgradivog otpada, korisnici iz kategorije kućanstva mogu na vlastiti zahtjev u prostorijama Park d.o.o. dobiti na besplatno korištenje vrtni komposter za potrebe kućnog kompostiranja.

Akcija prikupljanja zelenog otpada će se provoditi od 02.10.2023. do 03.11.2023. g.

Za više informacija koristite poveznicu Akcija odvoza zelenog otpada – jesen 2023.g.

E-savjetovanje – prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta

Od 30. kolovoza objavljeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta. Cilj savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je omogućiti javnosti, uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta, kako bi predloženo, ukoliko je stručno i na zakonu utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnici ugrađeno u isti. 

Savjetovanje traje od 30. kolovoza 2023. godine do 30. rujna 2023. godine.

Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr

Više informacija >>

Zaštita ukrasnog bilja (kestena) na javnim površinama

Ovim putem obavještavamo građane da će se dana 15.08.2023. godine u večernjim satima izvršiti radovi zaštite ukrasnog bilja (kestena) na javnim zelenim površinama na području grada Buzeta. Skrećemo pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini mjesta izvođenja radova, da sklone svoje kućne ljubimce na sigurno mjesto te pripaze da ne diraju tretirane površine. Također molimo sve vozače, prolaznike i ostale građane za dodatan oprez.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Park d.o.o.

    Veličina fonta
    Kontrast